Santiago de Compostela

Contable

Descripción de un puesto de trabajo          

REQUISITOS Formación mínima de Ciclo Superior de Administración e finanzas e/ou titulación universitaria. Experiencia mínima dun ano en tarefas de contabilidade. Coñecementos de informática, especialmente en programas de cálculo como o Excel. Coñecementos de softwares de xestión contable. Competencias de organización, planificación e xestión. Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade e/ou incapacidade permanente.
FUNCIÓNS Realización de tarefas contables, auditorías e control de contas.
CONDICIÓNS Contrato eventual con posibilidade de continuidade na empresa. Xornada laboral completa e partida de luns a venres.
Confederación Galega de Persoas con Discapacidade Trabajos en Santiago de Compostela

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade

Trabajos en Santiago de Compostela

Trabajos en Santiago de Compostela

 Trabajos en Santiago de Compostela  Trabajos en Santiago de Compostela

Resumen de la oferta Empresa: Inserta Empleo Número de puestos: 1 Lugar de trabajo: Vedra (Coruña, A) Tipo contrato: Interinidad Salario bruto: Informará la empresa Duración jornada: Entre 21 y 30 ...

Albañiles
2019-08-22

Datos de la oferta 122019010118 Fecha de inicio de la difusión:21/08/2019 Fecha de fin de la difusión:05/09/2019
Ubicación: ESTRADA, A(PONTEVEDRA) Descripción:
ALBAÑILES Datos: Datos Ad...

Datos de la oferta 122019010127 Fecha de inicio de la difusión:21/08/2019 Fecha de fin de la difusión:05/09/2019
Ubicación: ESTRADA, A(PONTEVEDRA) Descripción:
ENLUCIDORES-YESISTAS Datos...

DESCRICIÓN Seleccionamos Camareras /os de Pisos con experiencia en limpieza de habitaciones y zonas comunes para fines de semana y días sueltos Posto: Camarera/o de Pisos REQUISITOS MÍNIMOS Buena p...

Encuestador/a
2019-08-22

NORTEMPO SANTIAGO selecciona encuentar@s para realizar encuentas con Tablet en rutas de autobús de Santiago a Lugo/Lugo Santiago la semana del 26/08/2019 al 01/09/2019 Requisitos No se necesita exp...

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade Trabajos en Santiago de Compostela

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Trabajos en Santiago de Compostela)

 Jobs in organization(state)
Persoal de limpeza
2019-08-08

REQUISITOS Competencias para o desenvolvemento das tarefas de limpeza de forma autonóma. Dispoñibilidade horaria. Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.
FUNCIÓNS Limp...

REQUISITOS Permiso de conducir B. Capacidade para a manipulación de pesos. Competencias para o desenvolvemento do traballo de forma autónoma, responsabilidade na condución, inciativa e con resoluci...

REQUISITOS Valorable coñecementos e/ou experiencia en cableado eléctrico e/ou conexións. Moi valorable permiso de conducir B e curso básico de prevención de riscos laborais. Capacidade para a reali...

Coidador/a
2019-07-04

REQUISITOS Titulación relacionada con auxiliar de enfermería ou certificado de profesionalidade na rama de atención sociosanitaria. Competencias para o traballo en equipo, actitude positiva, actitu...

Santiago de Compostela, A Coruña provinciaREQUISITOS Formación en márketing e/ou publicidade. Certificación de B2 en inglés. Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.
FU...