Libertex [CPS] WW
Santiago de Compostela

Contable

Libertex [CPS] WW

Descripción de un puesto de trabajo          

REQUISITOS Formación mínima de Ciclo Superior de Administración e finanzas e/ou titulación universitaria. Experiencia mínima dun ano en tarefas de contabilidade. Coñecementos de informática, especialmente en programas de cálculo como o Excel. Coñecementos de softwares de xestión contable. Competencias de organización, planificación e xestión. Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade e/ou incapacidade permanente.
FUNCIÓNS Realización de tarefas contables, auditorías e control de contas.
CONDICIÓNS Contrato eventual con posibilidade de continuidade na empresa. Xornada laboral completa e partida de luns a venres.
Confederación Galega de Persoas con Discapacidade Trabajos en Santiago de Compostela

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade

Trabajos en Santiago de Compostela

Trabajos en Santiago de Compostela

 Trabajos en Santiago de Compostela  Trabajos en Santiago de Compostela

Ribeira, A Coruña provinciaEmpresa situada en Zona Barbanza de Sector Alimentario requiere incorporación de encargado/a de mantenimiento para realizar las siguientes funciones:
Controlar y gara...

A Avis não só aluga carros. Estamos mudando a maneira como as pessoas se movem. Em todas as nossas marcas mundial - Avis, Budget, Zipcar and Payless - estamos liderando o caminho do setor de mobili...

Afficher la navigation Accueil Offres d'emploi Candidature spontanée Directeur Général Adjoint Développement Territorial : Une Métropole Poste Sous l'autorité du Directeur général des services, mem...

Camareros
2019-05-22

Datos de la oferta 122019005730 Fecha de inicio de la difusión:20/05/2019 Fecha de fin de la difusión:04/06/2019
Ubicación: ESTRADA, A(PONTEVEDRA) Descripción:
CAMAREROS, EN GENERAL Dato...

Santiago de Compostela, A Coruña provinciaIndefinido¿Tienes formación relacionada con Biología, Alimentación o Química? ¿Hablas inglés fluido?
Si buscas una oportunidad que te proporcione apre...

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade Trabajos en Santiago de Compostela

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Trabajos en Santiago de Compostela)

 Jobs in organization(state)
Persoal de limpeza
2019-05-22

Teo, A Coruña provinciaREQUISITOS Permiso de conducir e vehículo propio. Valórase experiencia previa e/ou formación no sector da limpeza. Dispoñibilidade horaria. Imprescindible estar en posesión d...

REQUISITOS Valórase experiencia en postos similares relacionados con hostalería principalmente. Competencias comunicativas, orientación ao cliente, organización e xestión da tensión. Capacidade par...

Xardineiro/a
2019-05-17

REQUISITOS Valórase ter experiencia en posto similar e manexo da rozadora. Permiso de conducir. Capacidade para a realización de esforzo físico, manipulación de pesos e bipedestación. Imprescindibl...

Contable
2019-05-14

REQUISITOS Formación mínima de Ciclo Superior de Administración e finanzas e/ou titulación universitaria. Experiencia mínima dun ano en tarefas de contabilidade. Coñecementos de informática, especi...

REQUISITOS Experiencia no sector da limpeza. Competencias persoais para a coordinación de persoal, xestión e resolución de incidencias e imprevistos. Permiso de conducir. Vehículo propio. Dispoñibi...