Santiago de Compostela

Coidador/a

Descripción de un puesto de trabajo          

REQUISITOS Titulación relacionada con auxiliar de enfermería ou certificado de profesionalidade na rama de atención sociosanitaria. Competencias para o traballo en equipo, actitude positiva, actitude de respecto cara ás persoas usuarias e familiares, habilidades sociais para mellorar a comunicación coas persoas usuarias. Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.
FUNCIÓNS Entre as funcións a desempeñar están:

Hixiene persoal da nena/neno ou persoa adulta cando sexa necesario.

Acompañamento e axuda no WC

Realizar os cambios posturais ou transferencias da persoa usuaria aos distintos espazos en base ás necesidades das intervencións terapéuticas. Comunicar as incidencias que se produzcan sobre a saúde das persoas usuarias.

Limpar e preparar o mobiliario, materiais e útiles das terapias.

Acompañar ás persoas usuarias e ao persoal de terapia nas saídas, paseos, xestións, excursións, xogos e tempo libre en xeral.
Colaborar co equipo de profesionais mediante a realización de tarefas elementais que complementen os servizos especializados, no fomento da autonomía persoal das persoas usuaria e a súa participación na vida social. En todas as relacións ou actividades coa persoa do proxecto innovador, complementar o traballo asistencial, educativo e formativo que reciban do equipo profesional.
Actuar en coordinación e baixo a responsabilidade do equipo profesional de quen dependa directamente.

En xeral, todas aquelas actividades que, sen ser especificadas antes,lle sexan encomendadas, que estén incluidas no exercicio da súa profesión e preparación técnica, e que teñan relación co señalado anteriormente.
CONDICIÓNS
Contrato temporal.
Incorporación inmediata.
Xornada completa.
Confederación Galega de Persoas con Discapacidade Trabajos en Santiago de Compostela

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade

Trabajos en Santiago de Compostela

Trabajos en Santiago de Compostela

 Trabajos en Santiago de Compostela  Trabajos en Santiago de Compostela

Agencia Neostyle selecciona 2 CHICAS/OS PARA CORTE CABELLO SENCILLO con o sin experiencia para, por profesionales de una prestigiosa PELUQUERIA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.

El corte se negoc...

Position Snapshot Ubicación: Nestlé España, S.A. Fábrica de Pontecesures Tiempo completo. Posición: Jefe de Mantenimiento Position Summary ¿Eres un ingeniero que buscas compartir tus conocimientos ...

Dependiente
2019-09-15

Se busca persona para cubrir puesto de dependiente en una tienda de venta de productos para mascotas, se requiere que tenga algún conocimiento en peluquería para mascotas.

Cuidado de niños y llevar a actividades extraescolares

Detalles :
Tipo de atención infantil : cuidado de niños a tiempo parcial

2 niños a cuidar (3 a 6 años / más de 6 años) <...

Necesitamos una persona de confianza que nos ayude a mi marido o a mi de 19-21 aproximadamente ciertos días de la semana cuando el otro esté trabajando

Detalles :
Tipo de atención infa...

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade Trabajos en Santiago de Compostela

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Trabajos en Santiago de Compostela)

 Jobs in organization(state)

REQUISITOS Competencias orientadas ao cliente, habilidades comunicativas e don de xentes, implicación e resolución de problemas. Experiencia en vendas. Bo manexo do paquete Office e xestión documen...

Pizzero/a
2019-09-03

REQUISITOS Competencias de orientación ao cliente e capacidade para a bipedestación durante a xornada laboral. Valórase experiencia previa en posto similar. Imprescindible estar en posesión do cert...

Teleoperador/a
2019-08-23

REQUISITOS Dominio do paquete Office. Coñecementos mínimos de inglés.

Compentecias para a atención telefónica, resolutiva e dinámica. Dispoñibilidade horaria. Imprescindible estar en poses...

Persoal de limpeza
2019-08-08

REQUISITOS Competencias para o desenvolvemento das tarefas de limpeza de forma autonóma. Dispoñibilidade horaria. Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.
FUNCIÓNS Limp...

REQUISITOS Permiso de conducir B. Capacidade para a manipulación de pesos. Competencias para o desenvolvemento do traballo de forma autónoma, responsabilidade na condución, inciativa e con resoluci...